Aanbesteding uitzendwerk

Aanbesteding uitzendwerk
 
Situatie
De organisatie beschikt over een eigen flexpool waarmee in eerste instantie de behoefte aan tijdelijk arbeidskrachten wordt ingevuld. In aanvulling hierop wordt reeds meerdere jaren samengewerkt met één uitzendbureau die uitzendkrachten levert indien de eigen flexpool niet toereikend is. De omzet op jaarbasis bedraagt ruim € 3 miljoen. Door de jarenlange samenwerking is de scherpte enigszins uit de relatie verdwenen en is de klant ondergeschikt aan de leverancier
 
Opdracht
Zorg voor een situatie waarbij in de behoefte aan uitzendkrachten wordt voorzien tegen gereduceerde kosten en op basis van de wensen en uitgangspunten van de klant.
 
Aanpak en resultaat
Door middel van interviews met de coördinatoren van de eigen flexpool en met interne klanten zijn de wensen en eisen van de organisatie geïnventariseerd. Het aldus tot stand gekomen programma van eisen is getoetst bij een aantal marktpartijen en vervolgens ter fiattering voorgelegd aan de hoogste managementlaag van de organisatie. Middels een gesloten aanbesteding op basis van het programma van eisen is door het projectteam een voorselectie gedaan van leveranciers die de mogelijkheid hebben gekregen zichzelf te presenteren aan een brede vertegenwoordiging van de organisatie.
 
Resultaat is een samenwerking met een preferred en second supplier op basis van de wensen en eisen van de opdrachtgever tegen gereduceerde tarieven, hetgeen een besparing heeft opgeleverd van € 350.000,- op jaarbasis.