Inkoop als partner van de business

Inkoop is geen op zichzelf staande activiteit met een eigen agenda. Inkoop staat in dienst van de organisatie en dient een maximale bijdrage te leveren aan de organisatiedoelstellingen en dat is in de regel veel breder dan zo goedkoop mogelijk inkopen. Belangrijk is dat de inkoopafdeling zich bewust is van de doelstellingen van de organisatie en van haar interne klanten en dat zij met haar inspanningen bijdraagt aan het behalen van deze doelstellingen. Dan zal de toegevoegde waarde van de inkoopfunctie en de inkoopafdeling door de organisatie herkend en erkend worden.
 
Voor bijna alle organisaties zijn kostenbesparing en –beheersing van essentieel belang. Inkoop kan hier een belangrijke bijdrage leveren door de focus te richten op de Total Cost of Ownership. Hierbij moet verder gekeken worden dan het bedrag wat op de factuur van de leverancier staat en zal ook aandacht gegeven moeten worden aan de interne kosten van de organisatie (faalkosten, kosten voor coördinatie en beheer) en aan de toegevoegde waarde van een leverancier voor de organisatie.
 
Organisaties waar Inkoop nog wordt gezien als die afdeling die leveranciers onder druk zet teneinde de laagste prijs af te dwingen en die met het mes op tafel offertes uitonderhandelt laten veel kansen liggen. Bovendien loop je het risico dat de organisatie inkoop niet als een versterkende factor ziet, maar als een afdeling wiens belangen in strijd zijn of lijken met haar eigen belangen. "Inkoop wil zo goedkoop mogelijk ten koste van kwaliteit."
 
Als je goed inkoopt hoef je niet te onderhandelen! Als je van tevoren nadenkt over wat je nodig hebt (specificatie), je denkt bewust na over hoe leveranciers zich van elkaar kunnen onderscheiden en welke kwalitatieve aspecten naast de aanbiedingsprijs belangrijk zijn (selectie) en je stelt de juiste (contractuele) voorwaarden, dan contracteer je automatisch die leverancier die het beste aansluit bij de wensen van de organisatie, tegen de juiste condities. De ruimte (zowel financieel als kwalitatief) ligt in het begin van het inkoopproces.
 
Ook bij het managen van contracten en leveranciers kan de inkoopafdeling een zeer belangrijke rol spelen. Door de centrale positie van inkoop en haar ervaringen met de verschillende (strategische) leveranciers kan zij objectief en deskundig de organisatie helpen leveranciers te beoordelen en bij te sturen waar nodig. Door te richten op continue verbetering en niet primair op sanctioneren gaan leveranciers beter functioneren waardoor de (interne) kosten afnemen en de toegevoegde waarde en de (interne) klanttevredenheid toenemen.
 
NK Inkoopadvies is zich bewust van de toegevoegde waarde die inkoop kan leveren aan een organisatie en spant zich maximaal in om de organisatiedoelstellingen te realiseren.